general

การบริการ

ให้บริการด้านอายุรกรรมหลากหลายสาขา โดยแพทย์อายุรกรรมเฉพาะทางในแต่ละสาขา สามารถแบ่งออกได้เป็นคลินิกเฉพาะทาง ดังนี้

อายุรกรรมทั่วไป

ให้บริการตรวจรักษาอาการเจ็บป่วยทั่วไปทั้งเรื้อรังและเฉียบพลัน เช่น  อาการไข้ ปวดศีรษะ ภูมิแพ้ ปวดท้อง ท้องเสีย ติดเชื้อ เป็นต้น และจะส่งต่อผู้ป่วยไปยังแพทย์อายุรกรรมเฉพาะทางสำหรับอาการป่วยที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น

อายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด

ให้บริการตรวจรักษาโรคหัวใจชนิดต่างๆ โรคความดันโลหิตสูง และติดเครื่องตรวจสอบการเต้นของหัวใจ 24 ชม. (EKG Holter)

อายุรกรรมโรคไต

ให้บริการตรวจรักษาโรคไตเสื่อม/ไตวาย และโรคทางเดินปัสสาวะอักเสบ

อายุรกรรมระบบประสาท

ให้บริการตรวจรักษาโรคเส้นเลือดในสมอง ตีบ แตก ตัน โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต การเคลื่อนไหวผิดปกติ การทรงตัวผิดปกติ โรคระบบประสาทสันหลังผิดปกติ โรคอัมพาตใบหน้า (โรคใบหน้าเบี้ยว,ปากเบี้ยว) โรคลมชัก โรคปวดศีรษะ ไมเกรน โรคหลงลืม โรคสมองเสื่อมตามวัย โรค Pakinson Syndrome

อายุรกรรมทางเดินอาหาร

ให้บริการตรวจรักษาโรคกระเพาะอาการอักเสบแบบเฉียบพลัน และเรื้อรัง/กรดไหลย้อน/ลำไส้อักเสบหรือบีบตัวผิดปกติ โรคตับอักเสบชนิดต่างๆ โรคม้ามอักเสบ รวมถึงการส่องกล้องดูทางเดินอาหารส่วนบน/ส่องกล้องดูลำไส้

อายุรกรรมโรคข้อ

ให้บริการตรวจรักษาโรคข้อชนิดอักเสบเฉียบพลัน และเรื้อรัง โรค Systemic Lupus Erythematosus หรือ SLE ที่ส่งผลให้ข้อบวมอักเสบ กลุ่มโรคข้อเสื่อม กลุ่มโรคปวดหลัง หลังแข็ง และกลุ่มอาการปวดจากเนื้อเยื่ออ่อน

อายุกรรมทรวงอก

ให้บริการตรวจรักษาโรควัณโรคปอด/ปอดอักเสบหรือปอดติดเชื้อ ฝีในปอด ดูดระบายน้ำในผนังเยื่อหุ้มปอด ส่องกล้องตัดชิ้นเนื้อในปอด โรคถุงลมโป่งพอง/หอบหืด/หลอดลมอักเสบ โรคที่เกี่ยวข้องกับการหายใจ

อายุรกรรมต่อมไร้ท่อ

ให้บริการตรวจรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับต่อมไร้ท่อ เช่น โรคเบาหวาน โรคไทรอยด์ และโรคฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตที่ผิดปกติ

อายุรกรรมโรคภูมิแพ้

ให้บริการตรวจรักษาโรคภูมิแพ้ต่างๆ เช่น ภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจ คัดจมูก จามบ่อย มีน้ำมูกใสในช่วงเช้าเป็นประจำ ผื่นแพ้ ผื่นลมพิษ เป็นต้น และทดสอบสารก่อภูมิแพ้ (Skin Test)

อายุรกรรมจิตเวช

ให้บริการตรวจรักษาโรคในกลุ่มอาการของจิตเวชชนิดต่างๆ เช่น ภาวะซึมเศร้า วิตกกังวล ประสาทหลอน หูแว่ว นอนไม่หลับ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมในเด็ก และวัยรุ่น

อายุรกรรมโรคเลือด

ให้บริการตรวจรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบโลหิตชนิดต่างๆ เช่น โรคซีด ทาลัสซีเมีย การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ ความผิดปกติที่เกิดกับส่วนประกอบของเลือด ความผิดปกติในการแข็งตัวของเลือด

อายุรกรรมโสตศอนาสิก

ให้คำปรึกษาและผ่าตัดอาการเกี่ยวกับหู คอ จมูก การผ่าตัดใหญ่และเล็กของหู คอ จมูก การตรวจหู คอ จมูก สำหรับเด็ก การผ่าตัดหูชั้นกลาง การผ่าตัดโพรงจมูกด้วยกล้อง การตรวจหูชั้นในและระบบประสาท การส่องกล้องทางหู คอ จมูก การตรวจและรักษาการนอนกรน การตรวจวัดการได้ยินด้วยคอมพิวเตอร์ บริการใส่เครื่องช่วยฟัง บริการให้คำปรึกษาและแนะนำการฝึกพูด

ศูนย์รักษาความสมดุลของการทรงตัว

ให้บริการวินิจฉัยโรคเวียนศีรษะ

ทีมแพทย์อายุรกรรม >>คลิ๊ก<<

เวลาทำการ เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ – อาทิตย์ เวลา 7.00-20.00 น. สถานที่ตั้ง ชั้น 1 โรงพยาบาลเอกชัย อาคารด้านหน้า โทรศัพท์: 1715 หรือ 034-417-999 ต่อ 110 หรือ 111

View our Specialists in our General Medicine Doctors Page