ภาพบรรยากาศกิจกรรมบริจาคโลหิต Giving is Living ครั้งที่ 17 “เพิ่มโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์”

ณ อาคารกุมารเวช ชั้น 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา
โดยโรงพยาบาลเอกชัย ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ พื้นที่ 4 สภากาชาดไทย และสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (Thaifa) ซึ่งมี ผู้รับบริการ, แพทย์ และพนักงานโรงพยาบาล ให้ความสนใจร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ผู้สนใจบริจาคโลหิต ที่โรงพยาบาลเอกชัย สามารถร่วมกิจกรรมได้ในครั้งต่อไปที่จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 18 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566