ภาพบรรยากาศกิจกรรมบริจาคโลหิต Giving is Living ครั้งที่ 18 “เพิ่มโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ณ อาคารกุมารเวช ชั้น 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา โดยโรงพยาบาลเอกชัย ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ พื้นที่ 4
สภากาชาดไทย และสมาคมตัวแทนประกันชีวิต และที่ปรึกษาการเงิน (Thaifa) ซึ่งมี ผู้รับบริการ, แพทย์ และพนักงานโรงพยาบาล ให้ความสนใจร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ผู้สนใจบริจาคโลหิต ที่โรงพยาบาลเอกชัย สามารถร่วมกิจกรรมได้ในครั้งต่อไปที่จะจัดขึ้น เป็นครั้งที่ 19 ในวันที่ 7 ก.พ. 2567