ภาพบรรยากาศกิจกรรมบริจาคโลหิต Giving is Living ครั้งที่ 20
“เพิ่มโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ณ อาคารกุมารเวช ชั้น 1 ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 โดยโรงพยาบาลเอกชัย ร่วมกับ
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ พื้นที่ 4 สภากาชาดไทย และสมาคมตัวแทนประกันชีวิต
และที่ปรึกษาการเงิน (Thaifa) ซึ่งมี ผู้รับบริการ, แพทย์ และพนักงานโรงพยาบาล ให้ความสนใจร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ผู้สนใจบริจาคโลหิต ที่โรงพยาบาลเอกชัย สามารถร่วมกิจกรรมได้ในครั้งต่อไปที่จะจัดขึ้น เป็นครั้งที่ 21 วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2567 “ท่านที่มีภาพปรากฏ และต้องการให้ลบรูปออกสามารถติดต่อ
ลบรูปได้ทางกล่องข้อความ โรงพยาบาลเอกชัย”