โรงพยาบาลเอกชัย ร่วมกับ THAIFA, โรงพยาบาลสมุทรสาคร และสภากาชาดไทยในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมสาคร 1 ขอขอบคุณ 🙏🏼 สำหรับจิตอันเป็นกุศลของทุกท่าน และพบกับ Giving is Living ครั้งที่ 6 ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 นะคะ

Our 5th Giving is Living event
Ekachai Hospital together with THAIFA,
Samutsakhon Hospital and the Thai Red Cross Society would like to say “Thank You” to everyone who came for blood donation on Friday 26 April 2019. 🙏🏼 For interested one, please stay tuned for the next Giving is Living on Friday 26 July 2019.