รพ.เอกชัยขอขอบคุณผู้ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต Giving is Living ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดขึ้น โดย รพ.เอกชัย ร่วมกับ THAIFA,รพ.สมุทรสาคร และสภากาชาดไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสาคร 1 ซึ่งมีบุคลากรของโรงพยาบาลฯ และประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก