สำหรับผู้ที่ไม่มีความเสี่ยง มีความห่วงใยสุขภาพอยู่ในช่วงวัยรุ่นและไม่เคยตรวจร่างกายมาก่อน

รายการ 

  • ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์
  • ตรวจเอกซเรย์ปอด
  • ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด
  • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
  • ตรวจระดับไขมันในเลือด
  • ตรวจปัสสาวะ
  • ตรวจการทำงานของไต
  • ตรวจการทำงานของตับ
  • ตรวจหาหมู่เลือด