fbpx

Health Care Program 2

Health Care Program 2 2019-01-28T11:33:08+07:00

สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำ อยู่ในวัยเริ่มทำงานสุขภาพทั่วไปแข็งแรง แต่มีความห่วงใยสุขภาพ

 • ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์
 • ตรวจเอกเรย์ปอด
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด
 • ตรวจการทำงานของตับ
 • ตรวจการทำงานของไต
 • ตรวจปัสสาวะ
 • ตรวจหากรดยูริคในเลือด
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ