สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงปานกลางต้องการดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ

 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์ทั่วไป
 • ตรวจเอกซเรย์ปอด
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด
 • ตรวจระดับไขมันในเลิือด
 • ตรวจระดับไขมันในเลิือด
 • ตรวจระดับไขมันในเลิือด
 • ตรวจการทำงานของตับ
 • ตรวจการทำงานของตับ
 • ตรวจการทำงานของตับ
 • ตรวจการทำงานของไต
 • ตรวจการทำงานของไต
 • ตรวจปัสสาวะ
 • ตรวจหากรดยูริคในเลือด
 • ตรวจสมรรถภาพหัวใจและหลอดเลือด
 • ตรวจวัดสายตา สั้น ยาว เอียง ตาบอดสี

 

health care 3คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย