ตัดไขมันหน้าท้อง / แก้ไขหน้าท้องลาย (ไม่เกิน 70 กก.) นอน รพ. 2 คืน 3 วัน 99,000 บาท
กรณีเกิน 70 กก. คิดเพิ่มจากการผ่าตัดทุกๆ 10 กก.  (เพิ่ม 1 คืน) 20,000 บาท
รีแพร์ (A-Repair) นอน รพ. 1 คืน 2 วัน 60,000 บาท
แก้ไขช่องคลอดหย่อนยานหรือกระบังลมหย่อน (A-P Repair) นอน รพ. 1 คืน 2 วัน 65,000 บาท
ตกแต่งปากช่องคลอด 29,000 บาท
ตกแต่งช่องคลอด 29,000 บาท
ตกแต่งแคมเล็ก 20,000 บาท
ตกแต่งแคมใหญ่ 29,000 บาท