โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย (DELIVERY PACKAGE)*

 • คลอดปกติ ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • ผ่าตัดคลอด ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

(กรณีไม่มีโรคหรือภาวะแทรกซ้อน)

อัตราการคลอดแบบเหมาจ่าย

จะเริ่มคิดในวันที่คลอด โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนวันคลอดจะคิดตามจริง และบริการคลอดแบบเหมาจ่ายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดใดๆ ได้อีก

ดูรูปห้องพัก >>Click<<

ห้องคู่

 • คลอดปกติ 32,900 บาท
 • ผ่่าตัดคลอด 49,900 บาท

ห้องเดี่ยว

 • คลอดปกติ 38,900 บาท
 • ผ่่าตัดคลอด 54,900 บาท

ห้องSUPERIOR

 • คลอดปกติ 39,900 บาท
 • ผ่่าตัดคลอด 56,900 บาท

ห้อง DELUXE SUPERIOR

 • คลอดปกติ 41,900 บาท
 • ผ่่าตัดคลอด 60,900 บาท

ห้อง VIP

 • คลอดปกติ 46,900 บาท
 • ผ่่าตัดคลอด 66,900 บาท

ห้อง SUITE

 • คลอดปกติ 49,900 บาท
 • ผ่่าตัดคลอด 69,900 บาท

ห้อง GRAND SUITE

 • คลอดปกติ 52,900 บาท
 • ผ่าตัดคลอด 75,900 บาท

รายการสำหรับมารดาในแพคเกจคลอดเหมาจ่าย

 • ห้องพักพร้อมอาหารสำหรับมารดา รวมค่าบริการพยาบาลและค่าบริการโรงพยาบาล
 • ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สูติ-นรีแพทย์ กุมารแพทย์และพยาบาลผู้ดูแลคุณแม่และทารกแรกเกิด
 • วิสัญญีแพทย์เพื่อระงับความรู้สึกตลอดการผ่าตัด พร้อมติดตามอาการอย่างใกล้ชิด
 • ห้องรอคลอดสำหรับคุณแม่และครอบครัว
 • ห้องคลอดและห้องผ่าตัดพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สะอาดปราศจากเชื้อ
 • ห้องทารกแรกเกิด พร้อมเครื่องดูแลทารกอย่างใกล้ชิด
 • ตรวจการทำงานของหัวใจขณะอยู่ในครรภ์ระหว่างการคลอด (NST)
 • เคลื่อนย้ายทารกด้วยตู้ปราศจากเชื้อ
 • การตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB) และบริการเตรียมเลือดเพื่อการผ่าตัด
 • ยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ

รายการสำหรับทารกในแพคเกจคลอดเหมาจ่าย

ตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดโดยกุมารแพทย์

 • คัดกรองภาวะหัวใจทารกแรกเกิด
 • คัดกรองภาวะพังผืดใต้ลิ้นทารกแรกเกิด
 • คัดกรองการได้ยินสำหรับทารกแรกเกิด
 • ตรวจคัดกรองภาวะต่อมไทรอยด์บกพร่อง
 • ตรวจกรุ๊ปเลือด (Blood Group)

วัคซีนสำหรับทารกแรกเกิด

 • BCG บีซีจี (ป้องกันวัณโรค)
 • Vitamin K วิตามินเค (ป้องกันโรคเลือดออกในสมอง)
 • วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี (เข็มที่ 1)

รายการบริการพิเศษในแพคเกจคลอดเหมาจ่าย

 • ผ้ารัดหน้าท้อง กรณีผ่าตัดคลอดบุตร
 • ถ่ายภาพ ระหว่างการคลอดบุตร พร้อม VDO และ การ์ดแรกคลอดโดยจะได้รับหลังคลอดประมาณ 1 เดือน
 • บริการจัดทำสูติบัตร
 • ชุดของขวัญสำหรับคุณแม่และลูกน้อยแรกเกิด
 • บัตรสมาชิก Kid’s Club
 • คอร์สอบรมคุณแม่ระหว่างการตั้งครรภ์
 • คอร์สอบรมกายภาพคุณแม่หลังคลอด โดยทีมนักกายภาพผู้เชี่ยวชาญ
 • คอร์สอบรมคุณพ่อคุณแม่ ก่อนกลับบ้าน
 • ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางโรงพยาบาลจัดขึ้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • ส่วนลดกรอบรูปรอยเท้า สำหรับห้อง VIP, SUITE, GRAND SUITE

 โปรแกรมคลอดเหมาจ่ายไม่รวมรายการ

 • กรณีเกิดภาวะแทรกซ้อนของมารดาและทารก
 • เจ็บครรภ์ คลอดก่อนกำหนดอายุครรภ์น้อยกว่า 36 สัปดาห์
 • กรณีมารดาคลอดทารกแฝด
 • น้ำเดินถี่มากกว่า 12 ชั่วโมง หรือมีภาวะแทรกซ้อน
 • มารดาที่มีผลเลือด HIV, Rh, VDRL, Hep, Positive
 • ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดจะไม่รวมอยู่ในการให้บริการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารตามสั่งของญาติ ฯลฯ
 • ภาวะการตั้งครรภ์นอกมดลูก ไข่ปลาอุก ภาวะแท้งบุตร และภาวะตกเลือดหลังคลอด
 • ภาวะต่างๆ ที่แสดงถึงความผิดปกติของทารก
 • การตรวจหลังคลอด และการตรวจมะเร็งปากมดลูก
 • การอยู่ในโรงพยาบาล เพื่อการรอคลอด หากไม่คลอดภายในวันนั้น คือคลอดวันถัดไป ทางโรงพยาบาลจะทำการเริ่มคิดอัตราเหมาจ่ายในวันที่เริ่มคลอด ดังนั้นค่าใช้จ่ายในการเริ่มคิดอัตราเหมาจ่ายในวันที่เริ่มคลอด ดังนั้นค่าใช้จ่ายในการคลอดและยาที่ใช้ก่อนคลอด จะไม่รวมอยู่ในอัตราเหมาจ่าย
 • บริการคลอดแบบเหมาจ่ายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดใดๆ ได้อีก

 

 ทำหัตถการเพิ่มเติม

หัตถการที่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม ราคา/บาท
เครื่องสูญญากาศหรือคีมช่วยคลอด 1,500
ทำหมันหลังคลอดปกติ 9,900
ทำหมันหลังผ่าตัดคลอด 7,000
ตัดไส้ติ่งหลังผ่าตัดคลอด 8,000
ทำหมันและตัดไส้ติ่งหลังผ่าตัดคลอด 15,000
ดูฤกษ์ผ่าตัดคลอด 4,000

*โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1715 ต่อ 221, 222 แผนก สูตินรีเวช