2 ขวบ แล้วไม่พูดอาจเกิดจากปัญหาการได้ยิน
ส่งผลให้พัฒนาการอื่นๆล่าช้า อย่าชะล่าใจ…อาจมีผลกระทบต่อเรียนรู้ และความจำ
หากตรวจพบและแก้ไขได้เร็วเท่าไร เด็กจะยิ่งมีพัฒนาการสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ศูนย์กุมารเวช 24 ชม. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์กุมารเวช โทร. 1715 ต่อ 9221, 9222