ทารกอาการสะอึกมักพบหลังจากลูกอิ่มนม เนื่องจากกระเพาะอาหารขยายตัวจากการที่นมเข้าไปอยู่ทำให้เกิดแรงดันไปที่กล้ามเนื้อกะบังลมที่อยู่ตรงรอยต่อระหว่างช่องปอด และช่องท้องเกิดเป็นเสียงของกล้ามเนื้อกะบังลมหดตัวอย่างรวดเร็วขณะหายใจออกจึงทำให้ลูกสะอึกได้

เมื่อทารกสะอึกอันตรายหรือไม่

อาการสะอึกของเด็กทารกเป็นเรื่องปกติเมื่อเด็กสะอึกไปซักพักจะหยุดเอง ไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใด เมื่อทารกเริ่มโตขึ้นถึงอายุประมาณ4-5 เดือน อาการสะอึกของเด็กทารกจะค่อยๆ หายไป ไม่เกิดขึ้นบ่อยแล้ว

วิธีป้องกันที่ดีทีสุด คือ การทำให้เด็กทารกเรอ หลังดูดนม