โรคฮิต!!! ปอดอักเสบ จากฮิวแมนเมตานิวโมไวรัส (hMPV)

  • ติดต่อผ่านทาง น้ำมูก น้ำลาย ไอ จาม
  • อาการของโรค มีตั้งแต่คล้ายไข้หวัด จนถึงหลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ
  • การรักษาตามอาการของผู้ป่วย โดยวิธี เช่น ดูดเสมหะ พ่นยา ให้สารน้ำทางหลอดเลือด (ถ้ามีภาวะขาดสารน้ำในร่างกายร่วมด้วย)
  • ยังไม่มีวัคซีนสำหรับป้องกันโรค hMPV
  • ระบาด ในช่วงฤดูฝน
  • สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงไปสถานที่ชุมชนที่มีจำนวนคนเยอะ
  • วิธีป้องกัน ควรล้างมือบ่อยๆ ลดโอกาสสัมผัสโรค

______________________________________

ศุนย์กุมารเวช รพ.เอกชัย โทร.1715 ต่อ 221, 222