โรคฮิต!!! ปอดอักเสบ จากฮิวแมนเมตานิวโมไวรัส (hMPV)

  • ติดต่อผ่านทาง น้ำมูก น้ำลาย ไอ จาม
  • อาการของโรค มีตั้งแต่คล้ายไข้หวัด จนถึงหลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ
  • การรักษาตามอาการของผู้ป่วย โดยวิธี เช่น ดูดเสมหะ พ่นยา ให้สารน้ำทางหลอดเลือด (ถ้ามีภาวะขาดสารน้ำในร่างกายร่วมด้วย)
  • ยังไม่มีวัคซีนสำหรับป้องกันโรค hMPV
  • ระบาด ในช่วงฤดูฝน
  • สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงไปสถานที่ชุมชนที่มีจำนวนคนเยอะ
  • วิธีป้องกัน ควรล้างมือบ่อยๆ ลดโอกาสสัมผัสโรค

ปอดอักเสบ…จาก โรค hMPV  อันตรายใกล้เคียง RSV

โรคปอดอักเสบจาก “เชื้อไวรัสฮิวแมนเมตานิวโมไวรัส” ไม่ใช่เชื้อใหม่ แต่เป็นเชื้อที่เคยมีอยู่เดิม แต่เพิ่งจะมีการค้นพบได้ไม่นาน โดยจะมีลักษณะอาการ, การติดต่อ เหมือนกับ RSV เพียงแต่เกิดจากเชื้อไวรัสคนละตัว ซึ่งเป็นอันตรายกับเด็กเล็ก เช่นเดียวกัน RSV คืออาจนำไปสู่โรคหอบหืดได้ในอนาคต และเด็กเล็กเสี่ยงต่อโรคมากกว่าเด็กโต โดยมากอายุน้อยกว่า 1 ปี  รวมถึงในผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวก็มีโอกาสติดเชื้อชนิดนี้ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งจะพบมากในช่วงฤดูฝนต่อฤดูหนาว

การติดต่อ : จากการสัมผัสกับผู้ที่มีเชื้อ hMPV ผ่านทางการหายใจ และฝอยละอองน้ำมูกน้ำลาย  ทั้งทางตรงและทางอ้อม เข้าทางจมูก ปาก และเยื่อบุตา

อาการ : คล้ายกับ RSV โดยจะมีอาการไข้หวัด คือ มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก และยิ่งรุนแรงขึ้น และมีอาการอื่นเพิ่ม ได้แก่ หอบเหนื่อย หายใจเร็ว มีเสียหวีดเมื่อหายใจ หงุดหงิด ซึม ร้องกวน และอาจมีอาการตัวเขียว รวมถึงอาจมีอาการหยุดหายชั่วขณะที่เรียกว่า Apnea  ในเด็กทารกอายุต่ำกว่า 6 เดือน ได้

การป้องกัน :

ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีน หรือยาต้านไวรัสที่ใช้รักษาเชื้อนี้โดยตรง ดังนั้นการป้องกันจึงใช้หลักการเดียวกับการป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจอื่นๆ คือล้างมือให้สะอาด ไม่เอามือไปแคะจมูกหรือเอามือเข้าปาก ไม่คลุกคลีกับคนที่ป่วย ใส่หน้ากากอนามัยเมื่อไปในที่ชุมชนคนเยอะๆเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อทางเดินหายใจ และที่สำคัญ หมั่นสังเกตอาการลูกน้อยอยู่เสมอ หลังจากกลับจากที่สาธารณะ และเมื่อมีอาการไข้หวัด ซึ่งหากพบอาการข้างต้น และมีอาการหนักขึ้นเรื่อย ๆ ควรรีบนำลูกไปพบแพทย์เพื่อความปลอดภัย

ทีมแพทย์กุมารเวช

เวลาทำการทุกวัน 24 ชม.

ศุนย์กุมารเวช รพ.เอกชัย : โทรศัพท์ 1715 หรือ 034-417-999

ศูนย์เด็กสุขภาพดี (รับวัคซีน) ต่อ 9211, 9212

ศูนย์กุมารเวช(เด็กป่วย) ต่อ 9221, 9222, 9223