วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
GRADASIL
2 เข็ม ราคา 6,500 บาท
3 เข็ม ราคา 8,500 บาท
ป้องกันเชื้อ HPV 4 (ผู้ชาย, ผู้หญิง) สายพันธุ์ 6, 11, 16 และ 18 (มะเร็งปากมดลูก, มะเร็งช่องคลอด, มะเร็งปากช่องคลอด, มะเร็งทวารหนัก, หูดหงอนไก่)
หมายเหตุ : 1.ราคาดังกล่าวไม่รวม ค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาล
2. วัคซีน 2 เข็ม สำหรับเด็กอายุน้อยกว่า 14 ปี

สอบถามเพื่อรับบริการ: โทร.(034)417-999 สายด่วน 1715