เชื้อไวรัส HPV คือ อะไร

เชื้อไวรัส HPV เป็นชื่อย่อของ ไวรัส Human Papillomavirus ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคในอวัยวะสืบพันธุ์ของสตรี โดยแบ่งได้หลักๆ 2 กลุ่ม คือ

 1. กลุ่มความเสี่ยงสูง ที่จะก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูก มะเร็งที่ช่องคลอดและอวัยวะเพศ เช่น เชื้อ HPV สายพันธุ์ 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 61, 66-68, 73 และ 82 โดยสายพันธุ์ 16 และ 18 พบว่าเป็นสาเหตุให้เกดมะเร็งปากมดลูกได้มากถึง 70 เปอร์เซ็นต์
 2. กลุ่มที่ไม่ได้ก่อมะเร็ง แต่เป็นสาเหตุให้เกิดหูดหงอนไก่บริเวณอวัยวะเพศ ช่องคลอด และปากมดลูก ได้แก่ เชื้อ HPV สายพันธุ์ 6, 11

วัคซีน HPV มีกี่แบบ ครอบคลุมสายพันธุ์ใดบ้าง?
ในปัจจุบันมีวัคซีน HPV ทั้งหมด 3 แบบ

 1. วัคซีน HPV 2 สายพันธุ์ (Cervarix) ป้องกัน HPV สายพันธุ์ 16 และ 18 ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิด มะเร็งปากมดลูก
 2. วัคซีน HPV 4 สายพันธุ์ (Gardasil) ป้องกัน HPV สายพันธุ์ 16 และ 18 รวมถึงเชื้อ HPV สายพันธุ์ 6 และ 11 ที่ก่อให้เกิดหูดหงอนไก่
 3. วัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ (Human Papillomavirus 9-valent Vaccine) ป้องกัน HPV สายพันธุ์ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 และ 58 เพิ่มการครอบคลุมสายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูงที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูกมากขึ้น

วัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ ควรฉีดตอนไหนบ้าง?

สามารถฉีดได้ในผู้หญิงและผู้ชาย อายุตั้งแต่ 9 ถึง 45 ปี

 • ช่วงอายุ 9-14 ปี : แนะนำฉีดรวม 2 เข็ม
  • เข็มที่ 1 วันที่ฉีดเป็นครั้งแรก
  • เข็มที่ 2 ห่างจากเข็มแรก 6 – 12 เดือน
 • ช่วงอายุ 14 – 45 ปี : แนะนำฉีดรวม 3 เข็ม
  • เข็มที่ 1 วันที่ฉีดเป็นครั้งแรก
  • เข็มที่ 2 ห่างจากเข็มแรก 2 เดือน
  • เข็มที่ 3 ห่างจากเข็มแรก 4 เดือน

อาการข้างเคียงที่พบบ่อย

การฉีดวัคซีน HPV มีความปลอดภัยสูง ผลข้างเคียงมักเป็นอาการที่ไม่รุนแรงและหายได้ด้วยตัวเอง เช่น เจ็บ บวม แดง บริเวณที่ฉีด อาจมีมีไข้ คลื่นไส้ อ่อนเพลียหลังการฉีดได้ในบางราย

ข้อห้ามในการได้รับวัคซีน

 • ผู้ที่มีประวัติ การแพ้วัคซีน HPV หรือสารประกอบในวัคซีน อย่างรุนแรง
 • หญิงตั้งครรภ์

แพทย์หญิง กิ่งแก้ว มิ่งสุทธิพร
สูติแพทย์ ชำนาญพิเศษด้าน วัยทองชาย-หญิง, ผู้มีบุตรยาก