มะเร็งปากมดลูกภัยใกล้ตัวสตรี แนะนำควรฉีดวัคซีนป้องกัน

สาเหตุของมะเร็งปากมดลูก

เชื้อ Human Papillomavirus (HPV) เป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกกว่า 99%  ผู้หญิงถึง 4 ใน
5 คน มีโอกาสติดเชื้อ HPV ในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต และใครก็ตามที่มีเพศสัมพันธ์ แม้เพียงครั้งเดียว ก็อาจเสี่ยงติดเชื้อไวรัสนี้ได้

อาการ

การติดเชื้อ HPV  หรือรอยโรคก่อนมะเร็งมักไม่แสดงอาการใดๆ เมื่อมีอาการก็มักจะแสดงว่ามะเร็งอยู่ในระยะลุกลาม และรักษาได้ยาก ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องตรวจหาเชื้ออย่างสม่ำเสมอเพื่อทราบความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง มะเร็งปากมดลูก

  • มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย
  • มีคู่นอนหลายคน หรือฝ่ายชายที่เราร่วมหลับนอนมีคู่หลายคน
  • คลอดบุตรจำนวนหลายคน
  • มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ โดยเฉพาะเป็นโรคเอดส์
  • พันธุกรรม
  • การขาดสารอาหารบางชนิด

คุณผู้หญิงสามารถป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกด้วยการรับการตรวจภายในพร้อมตรวจแป๊ปสเมียร์ เพื่อตรวจหารอยโรคระยะก่อนเป็นมะเร็ง ทำให้ป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้และการฉีดวัคซีน HPV จะช่วยลดโอกาสในการติดเชื้อ HPV โดยหลังจากตรวจแป๊ปสเมียร์ แล้วควรฉีดป้องกัน HPV เพื่อให้คุณมั่นใจมากขึ้น

ทีมแพทย์สูติ-นรีเวช >>คลิ๊ก<<

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 8.00 – 20.00น. วันศุกร์ เวลา 8.00 – 19.00น. วันเสาร์ เวลา 8.00 – 15.00 น. วันอาทิตย์เวลา 8.00 – 16.00 น. โทรศัพท์ 1715 หรือ 034-417-999  ต่อ 221, 222