สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ผู้มีบุตรยาก โทร 1715 ต่อ 158, 221, 222