อาการของโรคไข้หวัดใหญ่

อาการโดยทั่วๆ ไป จะคล้ายไข้หวัดจากเชื้ออื่นๆ ทั่วไป แต่มีโอกาสที่จะรุนแรง มีไข้ และเกิดโรคแทรกซ้อนได้มากกว่า ผู้ป่วยจะมีน้ำมูกไหล ไอ เจ็บคอ มีไข้สูง ปวดศรีษะ อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยตามตัว โดยทั่วไปจะมีอาการ 2-3 วัน แต่บางรายอาจมีอาการรุนแรง เช่น ปอดบวม และจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หลังจากหาย อาจมีอาการ อ่อนเพลีย มึนงง ไปอีกหลายสัปดาห์

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่คืออะไร

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นวัคซีนที่ผลิตจากเชื้อที่ตายแล้ว ผู้ฉีดวัคซีนแล้วยังอาจเป็นไข้หวัดใหญ่ได้ แต่อาการจะน้อยลง และไม่สามารถป้องกันไข้หวัดทั่วไปที่เกิดจากเชื้ออื่นๆได้

ควรฉีดวัคซีนเมื่อไร

วัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดได้ตลอดปีแต่ช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ ก่อนฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม) และ ก่อนฤดูหนาว (เดือนตุลาคม) เนื่องจากเป็นช่วงที่เริ่มมีการระบาด

ข้อห้ามในการฉีดวัคซีน

  • เด็กอายุน้อยกว่า 6 เดือน
  • คนที่มีประวัติแพ้ไข่ไก่อย่างรุนแรง เพราะวัคซีนผลิตในไข่ไก่
  • ผู้ที่เคยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วมีอาการแพ้อย่างรุนแรง
  • ผู้ที่มีไข้สูงเฉียบพลัน

ใครที่สามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้บ้าง?

  • ผู้ใหญ่ และเด็ก อายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
  • สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึงอายุน้อยกว่า 9 ปี ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน ควรให้วัคซีนทั้งหมด 2 เข็ม เข็มที่สองในขนาด 0.5 มล. ห่างจากเข็มแรกอย่างน้อย 4 สัปดาห์ หลังจากนั้นให้ฉีดซ้ำทุกปี ปีละ 1 เข็ม
    • *กรณีเป็นหวัดเล็กน้อย ไม่มีไข้ สามารถรับการฉีดวัคซีนได้ ไม่จำเป็นต้องเลื่อนการฉีดวัคซีน
  • ผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือกำลังได้รับยากดภูมิคุ้มกัน ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นหลังได้รับวัคซีนอาจไม่ได้เท่ากับที่คาดไว้

การสังเกตอาการข้างเคียง

อาการข้างเคียงในผู้ใหญ่ : ปวดศรีษะ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดท้อง เหงื่อออก ปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดบริเวณที่ฉีดยา อ่อนเพลีย บริเวณที่ฉีดยามีอาการ แดง บวม หนาวสั้น เป็นไข้ บริเวณที่ฉีดยาเป็นไตแข็ง

อาการข้างเคียงในเด็ก : เบื่ออาหาร หงุดหงิดง่าย ง่วงซึม ปวดกล้ามเนื้อ เป็นไข้ (มีไข้สูงกว่าหรือเท่ากับ 38.0 °C) บริเวณที่ฉีดยาปวด บวมแดง หรือเป็นไตแข็ง

อาการข้างเคียงมักจะเริ่มไม่นานหลังฉีด และอาการดังกล่าว ควรหายเป็นปกติได้เองภายใน 1-2 วัน

ส่วนการแพ้ถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตมีน้อยมากถ้าหากเกิดขึ้นจะปรากฏภายใน 2-3 นาที ถึง 2-3 ชั่วโมงหลังฉีด โดยอาจมีอาการหายใจไม่สะดวก เสียงแหบ หรือ หายใจมีเสียงดัง ลมพิษ ซีดขาว อ่อนเพลีย หัวใจเต้นเร็ว หรือเวียนศรีษะ ดังนั้นท่านควรได้รับการสังเกตอาการหลังการฉีดอย่างใกล้ชิดอย่างน้อย 30 นาทีก่อนกลับบ้าน

การดูแลรักษาอาการข้างเคียง

หากปวด บวม บริเวณที่ฉีดให้ประคบด้วยผ้าเย็น หากมีไข้ให้รับประทานยาลดไข้ในขนาดที่เหมาะสม หากมีอาการรุนแรง หรือเป็นมาก ควรปรึกษาแพทย์ทันทีและแจ้งอาการให้ทราบโดยละเอียด