จัดฟันแบบใส (invisalign The Clear Alternative to Braces) จัดฟันแบบใส ถอดได้ ดูแลง่าย ไร้เหล็กกวนใจ ศูนย์ทันตกรรม รพ.เอกชัย โทร. (034) 417-999 ต่อ 233 สายด่วน 1715