ขอเชิญคุณแม่ตั้งครรภ์เข้าร่วมกิจกรรม”สร้างลูกฉลาดตั้งแต่ในครรภ์” ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย!!!!!!!!! พร้อมรับของที่ระลึกกระตุ้นพัฒนาการลูกน้อย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ รศ.ดร.นพ.ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิริญสารภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Screen-Shot-2559-05-30-at-4.08