เลขานุการบริษัทimg_12

ชื่อ : นางสาวภัทรา เลิศปัญญาพล
ตำแหน่ง : เลขานุการบริษัท
ที่อยู่ : เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 4 ถนนเอกชัย ต.โคกคาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 0-3441-7999
โทรสาร : 0-3441-7900