โรงพยาบาลเอกชัย

ชื่อ : นางสาวภัทรา เลิศปัญญาพล
ตำแหน่ง : ผู้จัดการแผนกนักลงทุนสัมพันธ์
ที่อยู่ : เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 4 ถนนเอกชัย ต.โคกคาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
Email : pattra.le@ekachaihospital.com
โทรศัพท์ : 0-3441-7999 ต่อ 9635
โทรสาร : 0-3441-7900