ความสำคัญของการใช้งานตัวกรอง (IV Filter)
ในการให้สารน้ำ สารอาหาร หรือยาทางหลอดเลือดดำ

การให้สารน้ำ สารอาหาร หรือยาทางหลอดเลือดดำ คือ การรักษาประเภทหนึ่งซึ่งสารเหล่านั้นจะเข้าสู่ร่างกายของผู้ป่วยโดยตรงผ่านทางหลอดเลือด ได้ถูกพบว่าในระหว่างการให้นั้นมีอนุภาคแปลกปลอมมากถึง 10 ล้านอนุภาคที่อาจเข้าสู่ระบบไหลเวียนโลหิตของผู้ป่วยทุกวัน ซึ่งการปนเปื้อนของอนุภาคเหล่านี้อาจส่งผลให้อวัยวะสำคัญต่างๆของร่างกายบกพร่องได้ โดยอนุภาคแปลกปลอมอาจมีที่มาจากหลากหลายแหล่งตั้งแต่ภาชนะพลาสติก ภาชนะแก้วที่บรรจุยาหรือสารอาหาร และชุดอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับให้ยา หรือในกรณีที่ผู้ป่วยได้รับยาทางหลอดเลือดพร้อมกันมากกว่าหนึ่งชนิดอาจมีการทำปฏิกิริยาของยาและก่อให้เกิดตะกอนจำนวนมาก รวมไปถึงฟองอากาศที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการให้ยาทางหลอดเลือดที่อาจเกิดจากการรั่วไหลของระบบหรือข้อต่อระหว่างชุดอุปกรณ์ที่ให้สารน้ำหรือสารละลายนั้นๆ

images

องค์กรวิชาชีพทางการแพทย์หลายๆองค์กรแนะนำให้ใช้ IV Filter ระหว่างการให้สารน้ำ สารอาหาร หรือ ยาทางหลอดเลือดดำ จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยต่อผู้ป่วยด้วยคุณสมบัติในการทำงาน 3 ประการ ดังนี้
1. ป้องกันอนุภาคแปลกปลอม
2. ป้องกันฟองอากาศ
3. ป้องกันแบคทีเรียและเชื้อรา
ปัจจุบัน IV Filter เป็นตัวกรองที่มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับ ถูกนำไปใช้ร่วมกับการรักษาของโรงพยาบาลชั้นนำหลายแห่งในประเทศไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา ลดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนจากสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้าสู่ร่างกายของคนไข้ รวมทั้งเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้คนไข้ให้ดียิ่งขึ้น
เรียบเรียงโดย : พญ.วารุณี ต.รุ่งเรือง กุมารแพทย์ รพ.เอกชัย