เปลี่ยนข้อเสีย ให้เป็นข้อดี
“ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า/ข้อสะโพก”
เพื่อให้กลับมาเดินได้ดีอีกครั้ง
แพคเกจผ่าตัด 160,000 บาท/ข้าง

รวมนอนพัก 5 วัน 4 คืน
รวมค่าแพทย์ ค่าห้องผ่าตัด
ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์
**ราคาดังกล่าวไม่รวม ข้อเทียม
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
โทร. 034-417-999 หรือ 1715 ต่อ 132, 133