การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมที่เป็นที่นิยมและได้ผลดี มีดังนี้

107_foto_534

ข้อเข่าเทียม

เป็นการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนผิวข้อเข่า / การรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมที่ต้นเหตุ ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นมาก และเป็นการรักษาที่มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ไม่มากนัก ซึ่งมีอยู่ 2 วิธีคือ

  • การเปลี่ยนผิวข้อเข่าบางส่วน
  • การเปลี่ยนผิวข้อเข่าทั้งหมด

ข้อสะโพกเทียม

เนื่องจากข้อสะโพก ประกอบด้วย ส่วนเบ้าสะโพกบริเวณกระดูกเชิงกราน และส่วนหัวกระดูกต้นขา ซึ่งมีลักษณะกลม ซึ่งการผ่าตัดที่นิยมมี 3 รูปแบบ คือ

  • การเปลี่ยนเฉพาะหัวกระดูกต้นขา
  • การเปลี่ยนทั้งเบ้าสะโพก และหัวกระดูกต้นขา
  • การครอบเฉพาะผิวของหัวกระดูกต้นขา
  • ข้อไหล่เทียม
  • ข้อศอกเทียม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์กระดูกและข้อ

โรงพยาบาลเอกชัย โทร. 1715 หรือ 034-417-999 ต่อ 132

View  our Specialists in our Orthopaedic Doctors page