ศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลเอกชัย ยินดีรับทุกสิทธิ์การรักษา

  • บัตรทอง
  • บัตรกทม.
  • บัตรข้าราชการ
  • บัตรประกันสังคม
  • บัตรข้าราชการท้องถิ่น (อปท.)

ติดต่อสอบถาม : ศูนย์ไตเทียม ชั้น 3 โทร.1715 ต่อ 301