และความรู้ให้แก่เด็กๆ ในงาน Kids “Play Park” @ Porto Chino อาทิสาธิตการฟื้นคื้นชีพ (CPR) ในเด็ก ,ฟังจังหวะการเต้นของหัวใจ การตรวจวัดความดันโลหิต สนุกสุดมันส์กับเกมส์โยนห่วงหรรษา และรับของรางวัลต่างๆ มากมาย ณ พอร์โต้ชิโน่ ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคมที่ผ่านมา