การแมะนี้ ได้รับการค้นพบมาไม่ต่ำกว่า 5 พันปี โดยมีหลักฐานในหนังสือ ไหล่เก็ง (เน่ยจิง) ที่เป็นตำราแพทย์โบราณ โดยวิธีการแมะ คือการใช้นิ้ว 3 นิ้ว วางบนจุดชีพจรสำคัญทั้งซ้าย และขวาของผู้ป่วย และพิจารณาจากจังหวะการเต้นของชีพจรเหล่านั้นเพื่อค้นหาโรค
คลินิกฝังเข็ม โทร. 1715 ต่อ 201