การต่อหมันหญิง หรือการผ่าตัดแก้หมัน มีวัตถุประสงค์ ในคู่สมรส ที่ต้องการมีบุตรเพิ่ม หลังฝ่ายหญิงได้ทำหมันถาวรแล้ว ปัจจุบันการต่อหมันไม่ใช่เรื่องยุ่งยากสามารถทำได้โดยใช้เทคนิควิธีจุล ศัลยกรรม สูตินรีแพทย์จะทำการตรวจร่างกาย นัดหมายการผ่าตัด ซึ่งผู้รับการผ่าตัดแก้หมันต้องงดน้ำ และอาหารอย่างน้อย 8 ชม. ก่อนผ่าตัด

วิธีการผ่าตัด

ใช้ยาชาฉีดเข้าไขสันหลัง สูตินรีแพทย์ต่อเชื่อมท่อนำไข่ทีละข้างโดยใช้เทคนิควิธีจุลศัลยกรรมเย็บปิด แผลระยะเวลา ใช้เวลาในการผ่าตัด 2 ชม. พักรักษาในโรงพยาบาล 2 คืน สูตินรีแพทย์นัดเปิดแผลหลังผ่าตัด 7 วัน และนัด 2 เดือนเพื่อทำการทดสอบโดยการ ฉีดสารทึบรังสีตรวจสอบว่า สารทึบรังสี สามารถเดินทางไปยังท่อนำไข่ที่ต่อแล้วได้ดีเพียงใด ถ้าไม่พบความ ผิดปกติ สามารถตั้งครรภ์ได้ อัตราความสำเร็จ 60-70%

couple

ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งครรภ์หลัง การผ่าตัดแก้หมัน

  • ระยะเวลาตั้งแต่ทำหมันถึงผ่าตัดแก้หมัน
  • สุขภาพทั่วไปของผู้ต่อหมัน โรคประจำตัว
  • ลักษณะของท่อนำไข่ที่เหลืออยู่ก่อนผ่าตัด

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 1715 หรือ 034-417999 ต่อ 158, 222, 221 ศูนย์สูตินรีเวช และผู้มีบุตรยาก
คำแนะนำเพิ่มเติม กรณีไม่ประสบความสำเร็จ สามารถ ปรึกษาสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะมีบุตรยาก(เด็กหลอดแก้ว) เป็นลำดับต่อไป