ทารกกินนมแม่:
สำหรับทารกที่กินนมแม่เพียงอย่างเดียว มักจะถ่ายหลายรอบต่อวัน โดยเฉพาะในช่วง 2-3 อาทิตย์แรกหลังคลอด แต่หลังจากนั้น ทารกก็อาจจะถ่ายไม่บ่อยเหมือนเดิม อาจเหลือเพียงวันละครั้ง หรือหลายวันถึงจะถ่าย ซึ่งนั่นก็เป็นเพราะสารอาหารในนมแม่ ถูกดูดซึมไปใช้เกือบหมด ทำให้เหลือของเสียที่ต้องขับถ่ายออกไปไม่มาก จึงทำให้ไม่ถ่ายได้หลายวัน โดยที่อุจจาระไม่แข็ง ทารกบางคนไม่ถ่ายเป็นสัปดาห์ ก็ยังถือว่าเป็นเรื่องปกติ ไม่ได้เป็นอาการท้องผูกนะคะ

ทารกกินนมผง:
สำหรับทารกที่กินนมผสม อาจจะมีอุจจาระที่แข็งกว่า และถ่ายไม่คล่องเท่ากับทารกที่กินนมแม่ บางคนอาจจะถ่ายทุก ๆ 3-4 วัน แต่ถ้าอุจจาระไม่แข็งเป็นเม็ดคล้ายลูกกระสุน ก็ยังไม่ถือเป็นเรื่องผิดปกติเช่นกัน