ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีกับ… การอบรมคุณแม่ตั้งครรภ์ ในหัวข้อ”เสริมฉลาด สร้างอัจฉริยะ ตั้งแต่ในครรภ์”
โดย นพ.อำนาจ เอื้ออารีมิตร ผู้อำนวยการ รพ.เอกชัย กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน และ รศ.ดร.นพ.ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เป็นวิทยากร พร้อมร่วมชมกิจกรรมภายในงาน อาทิ สาธิตเมนูพิเศษ สำหรับสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ บูธจำหน่ายสินค้าคุณแม่และเด็ก เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 63