นายแพทย์มนตรี จีรทวีสุข
นายแพทย์มนตรี จีรทวีสุข
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยแพทย์ทั่วไป
เฉพาะทาง : –
แพทย์ : ประจำ

การศึกษา :

– แพทยศาสตรบัณฑิตรามาธิบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์รามาธิบดี วชิรพยาบาล

เวลาออกตรวจ : วันจันทร์ เวลา 8.00-19.00 น. วันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. วันพุธ เวลา 09.00 – 19.00 น. และวันเสาร์ สัปดาห์ ที่ 2 และ 4 เวลา 08.00 – 08.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ศัลยกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 132, 133