โรงพยาบาลเอกชัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง “โครงการความร่วมมือดูแลคุณแม่และลูกน้อย” เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีหลักประกันความมั่นคงสำหรับคุณแม่ที่เข้าร่วมโครงการฯ กับ บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยมี นพ.อำนาจ เอื้ออารีมิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกชัย พร้อมด้วย นพ.กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ รองผู้อำนวยการ และคุณน้ำเพชร หมอแสน ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับ คุณชวลิต ทองรมย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายขาย และCAO ณ ห้องประชุมสาคร 1 โรงพยาบาลเอกชัย จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ที่ผ่านมา