“รวมน้ำใจ เอกชัย เพื่อชาวเนปาล”  ทุกๆ ใบเสร็จการรับบริการ ณ. โรงพยาบาลเอกชัยจะถูกร่วมบริจาค 5 บาท เพื่อผู้ประสบภัยพิบัติ แผ่นดินไหวในประเทศเนปาล ขอขอบคุณทุกส่วนร่วมในบุญกุศลครั้งนี้ สามารถบริจาคเพิ่มเติมได้ที่ กล่องบริจาคหน้าแผนกการเงิน ชั้น 1

เนปาล1