คลินิคระบบประสาทและสมองโรงพยาบาลเอกชัยพร้อมไปด้วยทีมแพทย์และพยาบาล ให้บริการวินิจฉัย การรักษา รวมถึงการตรวจเพื่อป้องกันโรคทางด้านสมองและระบบประสาทให้กับผู้ป่วย หรือผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงโรคทางสมองและระบบประสาท เช่น ปวดศีรษะ ปวดจากเส้นประสาทต่างๆ การรับรู้ความรู้สึกผิดปกติ อัมพฤกษ์ อัมพาต ลมชัก เป็นลมหมดสติ ภาวะสับสน การเสียการทรงตัว การเคลื่อนไหวผิดปกติของกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง ความจำเสื่อมรวมถึงการผิดปกติทางสมอง ไขสันหลังและเส้นประสาทต่างๆ โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคทางสมองและระบบประสาท พร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย สามารถวินิจฉัยได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เพื่อวางแผนการรักษาได้อย่างทันท่วงที

อาการที่ควรมาพบแพทย์อายุรศาสตร์สมอง

  • ปวดศีรษะ ตาพร่า
  • ชาใบหน้า ใบหน้ากระตุก
  • ปวดแสบร้อนใบหน้า
  • แขนขาอ่อนแรง
  • ยิ้มปากเบี้ยว
  • พูดไม่ชัด

เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัย

  1. CT brain เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง
  2. Carotid Duplex Ultrasound ใช้ในการตรวจหลอดเลือดบริเวณคอที่ไปเลี้ยงสมอง

นอกเหนือจากนั้นทางโรงพยาบาลยังสามารถส่งต่อเพื่อการวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการทำ MRI , NCS ,EEG เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ปลอดภัย

แพทย์ประจำศูนย์


นพ. ณราดล โตวณะบุตร
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรมด้านระบบประสาทและสมอง
วันเวลาออกตรวจ : วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 2, 4 เวลา 09.00 – 20.00 น. วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 1, 3, 5 เวลา 09.00 -18.00 น. วันอังคาร 09.00 – 15.00 น. วันพุธ เวลา 09.00 – 18.00 น. วันพฤหัสบดี 09.00 – 20.00 น. วันศุกร์ 08.00 – 18.00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และทำนัดหมาย : โรงพยาบาลเอกชัย คลินิกประสาทและสมอง ศูนย์อายุรกรรม โทร.1715 หรือ 034-417-999 ต่อ 110, 111 เปิดทำการทุกวันเวลา 07:00 น. ถึงเวลา 20:00 น.

บทความ
5 สัญญาณอันตราย โรคหลอดเลือดสมอง