คลินิคระบบประสาทและสมองโรงพยาบาลเอกชัยพร้อมไปด้วยทีมแพทย์และพยาบาล ให้บริการวินิจฉัย การรักษา รวมถึงการตรวจเพื่อป้องกันโรคทางด้านสมองและระบบประสาทให้กับผู้ป่วย หรือผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงโรคทางสมองและระบบประสาท เช่น ปวดศีรษะ ปวดจากเส้นประสาทต่างๆ การรับรู้ความรู้สึกผิดปกติ อัมพฤกษ์ อัมพาต ลมชัก เป็นลมหมดสติ ภาวะสับสน การเสียการทรงตัว การเคลื่อนไหวผิดปกติของกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง ความจำเสื่อมรวมถึงการผิดปกติทางสมอง ไขสันหลังและเส้นประสาทต่างๆ โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคทางสมองและระบบประสาท พร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย สามารถวินิจฉัยได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เพื่อวางแผนการรักษาได้อย่างทันท่วงทีอาการที่ควรมาพบแพทย์อายุรศาสตร์สมอง
– ปวดศีรษะ ตาพร่า
– ชาใบหน้า ใบหน้ากระตุก
– ปวดแสบร้อนใบหน้า
– แขนขาอ่อนแรง
– ยิ้มปากเบี้ยว
– พูดไม่ชัด
เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัย
1. CT brain เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง
2. Carotid Duplex Ultrasound ใช้ในการตรวจหลอดเลือดบริเวณคอที่ไปเลี้ยงสมอง
นอกเหนือจากนั้นทางโรงพยาบาลยังสามารถส่งต่อเพื่อการวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการทำ MRI , NCS ,EEG เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ปลอดภัยแพทย์ประจำศูนย์
นพ. ณราดล โตวณะบุตร
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรมด้านระบบประสาทและสมอง
วันเวลาออกตรวจ : วันจันทร์ เวลา 09:00น.-18:00น.
วันพุธ เวลา 09:00น.-18:00น.
วันพฤหัสบดี เวลา 09:00น.-20:00น.
วันศุกร์ เวลา 09:00น.-18:00น.
วันเสาร์ เวลา 09:00น.-16:00น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และทำนัดหมาย : โรงพยาบาลเอกชัย คลินิกประสาทและสมอง ศูนย์อายุรกรรม โทร.1715 หรือ 034-417-999 ต่อ 110, 111 เปิดทำการทุกวันเวลา 07:00 น. ถึงเวลา 20:00 น.

บทความ
5 สัญญาณอันตราย โรคหลอดเลือดสมอง