ขอเชิญคุณแม่ตั้งครรภ์เข้าร่วมกิจกรรม หัวข้อ
“เสริมฉลาด…สร้างอัจฉริยะตั้งแต่ในครรภ์” 👫👼👶
โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ: รศ.ดร.นพ.ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิริญสาร
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562
เวลา 08.30 -12.00 น.
กิจกรรมดี ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
💢มีบูธสินค้าแม่และเด็ก ราคาพิเศษ💢
สำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร.1715 ต่อ 221,222,103

กิจกรรมภายในงาน:
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมรับของที่ระลึก
จองโปรแกรมคลอด รับ Big Gift Set
อัลตร้าซาวด์ 4 มิติ ราคาพิเศษ
จำหน่ายสินค้าคุณแม่และเด็ก ราคาพิเศษ