ชื่อ : แพทย์หญิงนิษฐา เอื้ออารีมิตร
ชื่อ : แพทย์หญิงนิษฐา เอื้ออารีมิตร
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ

เฉพาะทาง : ระบบทางเดินหายใจ

แพทย์ : –

การศึกษา :

– แพทย์ มศว เกียรตินิยมอันดับ 2 ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ทั่วไป

– อายุรศาสตร์โรคระบบทาง เดินหายใจและเวชบำบัติวิกฤติ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

เวลาออกตรวจ : วันจันทร์ และ วันพุธ 08.00 – 17.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์อายุรกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 110, 111