ชื่อ : แพทย์หญิงนิษฐา เอื้ออารีมิตร
ชื่อ : แพทย์หญิงนิษฐา เอื้ออารีมิตร
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศารตร์โรคระบบทางเดินหายใจ

เฉพาะทาง : ระบบทางเดินหายใจ

แพทย์ : –

การศึกษา :

– แพทย์ มศว เกียรตินิยมอันดับ 2 ผู้เชี่ยวชาญอายุรศารตร์ทั่วไป

– อายุรศารตร์โรคระบบทาง เดินหายใจและเวชบำบัติวิกฤติ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

เวลาออกตรวจ : วันจันทร์ และ วันพุธ 08.00 – 16.00 น. เสาร์สัปดาห์คู่ 2 และ 4 เวลา 08.00 – 14.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์อายุรกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 110, 111

2020-02-14T09:16:31+07:00
ติดต่อโรงพยาบาลเอกชัย