ชื่อ : แพทย์หญิงณัฐสุดา แสนทวี
ชื่อ : แพทย์หญิงณัฐสุดา แสนทวี
ความชำนาญพิเศษ : สูตินรีเวช

เฉพาะทาง : มะเร็งบำบัดนรีเวชวิทยา

แพทย์ : ที่ปรึกษา

การศึกษา :

– แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

– วุฒิบัตรมะเร็งวิทยานรีเวช โรงพยาบาลราชวิถี

เวลาออกตรวจ : วันอาทิตย์ 08:30 – 16:30 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์สูตินรีเวช ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 221, 222