คุณณัฐิยา ทองเศรษฐี
คุณณัฐิยา ทองเศรษฐี
ความชำนาญพิเศษ : กิจกรรมบำบัด

เฉพาะทาง : พัฒนาการเด็ก

แพทย์ : ประจำ

การศึกษา :

– คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เวลาออกตรวจ : –

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์แม่และเด็ก ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 221, 222