นพ.อำนาจ เอื้ออารีมิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมคณะกรรมการบริหาร ผู้จัดการ แพทย์ และพนักงาน ร่วมทำทำบุญประกอบพิธีพุทธ และพิธีพราหมณ์ เพื่อเป็นศิริมงคลในการเปิดอาคารกุมารเวช 5 ชั้น โรงพยาบาลเอกชัย พร้อมทดลองเล่นสไลเดอร์ยักษ์กลางอาคาร ที่ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อเด็กๆ ที่มารับบริการ ให้รู้สึกมีความสุข สนุกสนาน ไม่กลัวการมาโรงพยาบาล อันเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาพยาบาลที่ให้มากกว่าการให้ยา