ทางออกสำหรับผู้มีบุตรยาก Package IUI

ฉีดน้ำเชื้อเข้าสู่โพรงมดลูก:

  • อัลตร้าซาวด์ดูไข่และฉีดยาให้ไข่ตก
  • การตรวจคัดน้ำเชื้อแะฉีดน้ำเชื้อ

สอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์สูตินรีเวชและผู้มีบุตรยาก

โทร.1715 ต่อ 158