หากคุณต้องนั่งทำงานท่าเดิมนานๆ ไม่ขยับหรือเปลี่ยนอิริยาบถส่งผลให้เกดอาการปวดเมื่อย และอาจลุกลามจนกลายเป็นอาการปวดเรื้อรัง ส่งผลให้ปวดตึงบริเวณ ต้นคอ บ่า สะบัก มีอาการปวดหลังร้าวลงขา “คุณอาจกำลังประสบปัญหา… ออฟฟิศซินโดรม”

วิธีการรักษา
– การรักษาด้วยแผ่นประคบร้อน (Hot Pack)
– การรักษาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound Therapy)
– การรักษาด้วยการกระตุ้นไฟฟ้าลดอาการปวด (TENS/IFC)
– การรักษาด้วยเลเซอร์กำลังสูง (High Power Laser therapy)
– การนวดด้วยเทคนิคทางกายบำบัด (Massage Therapoy)
– การออกกำลังกายและยืดกล้ามเนื้อ (Stretching) โดยนักกายภาพบำบัด

  • Package 1 ครั้ง / 2,000 บาท
  • Package 3 ครั้ง / 5,700 บาท
  • Package 5 ครั้ง / 9,000 บาท
  • Package 7 ครั้ง / 11,900 บาท

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ :
1.ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว แต่ยังไม่รวมค่าปรึกษาแพทย์เพิ่มเติม

2.โปรแกรมการรักษาในแต่ละครั้ง อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของนักกายภาพบำบัด ที่จะปรับใช้ตามอาการและปัญหาของผู้ป่วยแต่ละราย

3.เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่:แผนกกายภาพบำบัด โทร.1715 ต่อ 424, 425