โรงพยาบาลเอกชัยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพนักวิ่ง ในกิจกรรม “โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 3” โดยร่วมแจกผ้าเย็น น้ำดื่ม พร้อมเตรียมรถพยาบาลสำรองเผื่อกรณีฉุกเฉิน เพื่อการดูแลนักวิ่งกว่า 3,000 คน เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ที่ผ่านมา