เปิดส่วนน้ำพันท้านนรสิงห์

///เปิดส่วนน้ำพันท้านนรสิงห์

คุณอำนวย เอื้ออารีมิตร กรรมการบริหารและ นพ.อำนาจ เอื้ออารีมิตร ผู้อำนวยการ รพ.เอกชัย มอบดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเปิดส่วนน้ำพันท้านนรสิงห์ อย่างเป็นทางการ นับเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของจังสมุทรสาคร

464656

2017-05-26T03:28:49+07:00