ยกกระชับช่องคลอดให้…ฟิต เครื่องกระตุ้นด้วยคลื่นแม่เหล็ก (Peripheral Magnetic Stimulation)

  • 1 ครั้ง 1,400 บาท
  • 5 แถม 1 ครั้ง 7,000 บาท

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์ค่าบริการ รพ.