ปัจจุบันมีสนใจทำศัลยกรรมเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าที่ได้รับความนิยมสูงมาก คือ การเสริมจมูก และทำตาสองชั้น ซึ่งเป็นการทำศัลยกรรมเพื่อบุคลิกภาพ (Personality Surgery) เน้นเสริม เติม แต่งเพื่อให้บุคลิกดูดีขึ้นเป็นหลัก ส่งผลให้วงการศัลยกรรมในบ้านเราเติบโตอย่างรวดเร็วโดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

หลักเกณฑ์การพิจารณาโรงพยาบาล

  1. โรงพยาบาลต้องถูกกฏหมายมีใบรับรอง
  2. แพทย์ต้องเป็นแพทย์แผนปัจจุบัน ไม่ใช่หมอเถื่อน หรือหมอกระเป๋าหิ้ว
  3. ศึกษาข้อมูล ราคา ผู้ที่เคยทำที่โรงพยาบาลนั้น

ข้อปฎิบัติสำหรับก่อนทำศัลยกรรม

  1. ต้องมีสุขภาพแข็งแรง
  2. พักผ่อนให้เพียงพอ
  3. ต้องงดน้ำและอาหาร อย่างน้อย 4-6 ชม. ก่อนทำศัลยกรรม

NON-4

ทีมแพทย์ศัลยกรรมตกแต่ง

เวลาทำการเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น.
การนัดหมาย และติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 034-417-999 หรือ สายด่วน 1715 ต่อ 132, 133 โทรสาร 034-417-906