นายแพทย์พิเชษฐ์ วัฒนปรีชานนท์
นายแพทย์พิเชษฐ์ วัฒนปรีชานนท์
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์

เฉพาะทาง :

การศึกษา :

– แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาออกตรวจ : วันพฤหัสบดี เวลา 17.00 – 20.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ศัลยกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 132, 133