นายแพทย์ปิยวัฒน์ บุญเส็ง
นายแพทย์ปิยวัฒน์ บุญเส็ง
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์

เฉพาะทาง :

การศึกษา :

– แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาออกตรวจ : –

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ศัลยกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 132, 133