การบริการ

ให้บริการครบทุกการศัลยกรรมตกแต่งเสริมความงามโดยแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมความงาม ได้แก่ การผ่าตัดเพิ่มขนาดทรวงอก การผ่าตัดลดขนาดทรวงอกสุภาพสตรี การผ่าตัดตกแต่งเปลือกตา การผ่าตัดดึงหน้าและคอ การผ่าตัดดูดไขมัน การผ่าตัดกระชับผิวหนังเช่นหน้าท้องหย่อนยาน การผ่าตัดตกแต่งเสริมจมูก การผ่าตัดลดขนาดหน้าท้อง การผ่าตัดเพื่อลดขนาดกระเพาะอาหาร และการผ่าตัดใส่บอลลูนในกระเพาะอาหาร

  1. การผ่าตัดเพิ่มขนาดทรวงอก(Mammoplasty)
  2. การผ่าตัดตกแต่งเปลือกตา (U-Blepharoplasty)
  3. การผ่าตัดลดขนาดทรวงอกสุภาพสตรี
  4. การผ่าตัดดึงหน้าและคอ (Face Lift, Neck Lift)
  5. การผ่าตัดดูดไขมัน (Liposuction)
  6. การผ่าตัดกระชับผิวหนังเช่นหน้าท้องหย่อนยาน (Body Tite)
  7. การผ่าตัดตกแต่งเสริมจมูก (Rhinoplasty)
  8. การผ่าตัดลดขนาดหน้าท้อง (Tummy tuck)

Note2-3  โปรแกรมทำจมูก

ggg  โปรแกรมเสริมหน้าอก

Picture4  โปรแกรมศัลยกรรมปาก+คาง+หน้า

NON-4  โปรแกรมศัลยกรรมตา

 โปรแกรมศัลยกรรมอื่นๆ

21286654_m[1]  รีวิวศัลยกรรม

ทีมแพทย์ศัลยกรรมตกแต่ง

เวลาทำการเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น.
การนัดหมาย และติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 034-417-999 หรือ สายด่วน 1715 ต่อ 132, 133 โทรสาร 034-417-906

View our Specialists in our Plastic Surgery Doctors Page